Google+

Повратак на Организација

Сектор специјалистичко-консултативних амбуланти

Специјалистичка амбуланта за кожне и полне болести

Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом

Специјалистичка ендокринолошка амбуланта

Специјалистичка амбуланта за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом

Специјалистичка амбуланта за кардиоваскуларне и реуматолошке болести

 

Специјалистичка амбуланта за кардиоваскуларне и реуматолошке болести

У Специјалистичкој амбуланти за кардиоваскуларне и реуматолошке болести запослено је 4 лекара специјалиста (3 кардиолога и 1 реуматолог), 10 медицинских техничара (од тога 2 виша физиотерапеута) и 1 спремачица. У амбуланти постоје 3 одсека. Током 2012. године у Специјалистичкој амбуланти за кардиоваскуларне и реуматолошке болести прегледано је 8.222 кардиолошких и реуматолошких пацијената, урађено 580 ергометрија …

Специјалистичка амбуланта за кожне и полне болести

У Специјалистичкој амбуланти за кожне и полне болести раде 2 лекара (1 лекар специјалиста и 1 лекар на специјализацији) и 4 медицинске сестре. У 2012. години прегледано је 6.054 специјалистичка прегледа и урађено 9.285 различитих интервенција и 782 дијагностичке услуге. У Специјалистичкој амбуланти за кожне и полне болести раде се епикутани (Patchovi) тестови, епикутани алерголошки …

Специјалистичка амбуланта за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом

У Специјалистичкој амбуланти за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом запослена су 3 лекара специјалисте, 7 медицинских техничара (од тога 2 виша РТГ техничара) и 1 спремачица. У оквиру амбуланте функционишу 2 одсека. Током 2012. године у Специјалистичкој амбуланти за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом прегледано је 4.944 специјалистичких прегледа, 4.995 дијагностичких …

Специјалистичка ендокринолошка амбуланта

У Специјалистичкој ендокринолошкој амбуланти запослен је 1 лекар субспецијалиста ендокринолог, 4 медицинске сестре и 1 спремачица. Још двоје лекара специјалиста ендокринолога са Интерног одељења по два пута недељно обављају амбулантне прегледе. У амбуланти функционише 1 одсек. Током 2012. године у Специјалистичкој ендокринолошкој амбуланти урађено је 10.319 специјалистичких прегледа, 1.397 дијагностичких услуга и 913 разних интервенција. …

Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом

У Специјалистичкој онколошкој амбуланти са дневном болницом запослена су 3 лекара субспецијалиста онколога, 8 медицинских сестара и 1 спремачица. У овој амбуланти постоје 3 одсека. Током 2012. године у Специјалистичкој онколошкој амбуланти са дневном болницом прегледано је 11.996 пацијената и урађено 14.824 разних интервенција. Специјалистичка амбуланта ради у две смене, од 07:00 до 19:00 часова …