Google+

Јавна набавка мале вредности 4/2020 – Набавка услуга управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 4/2020 – Набавка услуга управљања отпадом
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.