Google+

Јавна набавка мале вредности 57/2019 – Набавка услуге поправке и одржавања моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 57/2019 – Набавка услуге поправке и одржавања моторних возила
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.