Google+

Јавна набавка мале вредности 25/2019 – Набавка услуге управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 25/2019 – Набавка услуге управљања отпадом
Преузмите документа из одељка Јавне набавке