Google+

Јавна набавка мале вредности 15/2019 – Реализација пројекта машинских инсталација – припрема санитарне топле воде системом соларних колектора

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 15/2019 – Реализација пројекта машинских инсталација – припрема санитарне топле воде системом соларних колектора
Преузмите документа из одељка Јавне набавке