Google+

Јавна набавка 13/2019 отворени поступак – Набавка дигиталног стационарног колор доплер ултразвучног система са две сонде и програмом за стрес ехо

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 13/2019 отворени поступак – Набавка дигиталног стационарног колор доплер ултразвучног система са две сонде и програмом за стрес ехо
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.