Google+

Нови колективни уговор код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Дана 11.04.2019. године потписан је Колективни уговор код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од стране представника Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор као послодавца, Покрајинске Владе као оснивача опште болнице, и репрезентативних синдиката у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Колективни уговор је закључен на период од једне године, а ступа на снагу дана 24.04.2019. године.

Текст уговора можете преузети са следећег линка: Колективни уговор код Опште болнице (24.04.2019)