Google+

Јавна набавка 30/2018 отворени поступак – Набавка система за видео гастроскопију и видео колоноскопију са једним видео процесором и електро хируршком јединицом и осталом неопходном пратећом опремом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 30/2018 отворени поступак – Набавка система за видео гастроскопију и видео колоноскопију са једним видео процесором и електро хируршком јединицом и осталом неопходном пратећом опремом
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.