Google+

Јавна набавка 31/2018 отворени поступак – Набавка аутоматског парног стерилизатора запремине око 450л са системом за припрему воде са омекшивачем

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 31/2018 отворени поступак – Набавка аутоматског парног стерилизатора запремине око 450л са системом за припрему воде са омекшивачем
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.