Google+

Јавна набавка мале вредности 24/2018 – Набавка услуге управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 24/2018 – Набавка услуге управљања отпадом
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.