Google+

ЦТ у функцији

Након квара на УПС-у који регулише непрекидни извор струје на ЦТ апарату а који је изазван струјним ударом током невремена у суботу 09.06., куповином новог уређаја ЦТ је поново у функцији чиме је од 14.06. омогућен несметан рад у Служби за радиологију Опште болнице Сомбор.