Google+

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом СЕДМОРО (7) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику, односно

 3. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 4. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 5. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 6. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

II

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – за обављање послова:

 1. ДИПЛОМИРАНОГ ЕКОНОМИСТЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

III

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) СТРУКОВНОГ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА, ДИПЛОМИРАНОГ САНИТАРНОГ ИНЖЕЊЕРА или ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА/ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА у Одсеку за заштиту животне средине при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

IV

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

 1. ПРОГРАМЕРАИНЖЕЊЕРА – АДМИНИСТРАТОРА у Одсеку информационих технологија при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

V

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДАНАЕСТ (11) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ХЕМОДИЈАЛИЗИ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеТРОЈЕ (3) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику, односно

 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гранеЧЕТВОРО (4) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику, односно

 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гранеДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику, односно

 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И РЕАНИМАЦИЈИ на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

VI

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВЕ (2) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА или ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Дечијем одељењу, Служба за педијатријуДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику.

VII

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ (1) ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ за обављање послова:

 1. ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ/ БАБИЦЕ У ПОРОДИЛИШТУ на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерствоЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

VIII

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 2. ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

IX

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ТРОЈЕ (3) АДМИНИСТРАТИВНИХ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ за обављање послова:

  1. РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТАТИВНЕ ПОСЛОВЕ у Одсеку за административне послове при Одељењу за правне, кадровске и административне послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

  2. РЕФЕРЕНТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ – КЊИГОВОЂЕ МАТЕРИЈАЛНОГ КЊИГОВОДСТВА у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

  3. ЛИКВИДАТОРА у Одсеку финансијске оперативе при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

X

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ПОМОЋНИХ РАДНИКА СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

1. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – III ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

2. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА – НОСАЧА БОЛЕСНИКА у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.


Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.
Оглас је активан у периоду 05.05.2018. – 12.05.2018.

Вршилац дужности директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић