Google+

Обавештење за јавност о промени адресе Кардиоваскуларног диспанзера

Обавештавамо јавност да је Кардиоваскуларни диспанзер (КВД)  пресељен са адресе Мирна 3, Сомбор на адресу Војвођанска 75, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, у зграду Специјалистиче ендокринолошке амбуланте (Диспанзер за дијабетес) улаз са супротне стране (просторије Оралне хирургије).

Контакт телефон за информације 025/413-699, факс 025/444-748.