Google+

Укидање примене мера забране посета пацијентима

У складу са препоруком директора Института за јавно здравље Војводине број: 01-422/8 од дана 23.04.2018. године упућеном свим здравственим установама на територији АП Војводине у којој се наводи да је претходних више од месец дана интензитет активности вируса грипа опадајући на територији АП Војводине, ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УКИДАЊЕ ПРИМЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ПОСЕТА ПАЦИЈЕНТИМА у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од дана 24.04.2018. године.