Google+

Јавна набавка мале вредности 4/2018 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 4/2018 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.