Google+

Набављен нови респиратор

Средствима опредељеним за куповину новог апарата од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2017. години, набављен је нов апарат за механичку вентилацију – Респиратор „Evita V300, 8420400“ произвођача „Drager“ који је испоручен 13.02.2018. године Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију Опште болнице „Др Радивој Симоновић Сомбор“.

На овом одељењу годишње се хоспитализује око 600 пацијената који су најтежи болесници, животно угрожени и којима је неопходно константно праћење виталних функција и у већини случајева механичка вентилација код отежаног дисање или у случају када пацијент не може самостално да дише. Набавком новог апарата Одељење са 15 болничких постеља тренутно располаже са 4 респиратора чиме је омогућен несметан рад и бољи услови како за пацијенте тако и за запослене.

Сомбор, 19.02.2018.

В.д. Директор Опште болнице Сомбор
др Драган Растовић