Google+

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за мартовско-априлски уписни рок 2018. године

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за мартовско-априлски уписни рок 2018. године
Оглас је активан закључно са 03.02.2018. године.