Google+

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас:

 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:
 1. БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГА ИЛИ ВИША РАДИОЛОШКА ТЕХНИЧАРА – за обављање послова:
 1. РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ЕКОНОМИСТЕ за обављање послова:
 1. САРАДНИКА НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА у Одсеку за опште послове при Одељењу за опште, правне и кадровске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ОСАМ ЛИЦА СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:
 1. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА ПРИПРЕМИ И СЕРВИРАЊУ ХРАНЕ у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 2. ПРАЉЕ у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику,
 3. ПОРТИРА-ВРАТАРА у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 4. 33.3. РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику, и
 5. 33.5. РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 29.12.2017. – 12.01.2018.