Google+

Именовање за вршиоца дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 06.12.2017. године донела Решење бр.: 022-882/2017 којим је именовала др Драгана Растовића, доктора медицине, специјалисту дечије хирургије, за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, а на период од шест месеци.