Google+

Оглас за пријему радни однос

Објављен је оглас за:

  • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом:
  1. ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА ОДСЕКА ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

  2. ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медиинске делатности – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику