Google+

Обавештење о ступању на снагу Правилника о организацији и систематизацији послова

Дана 28. октобра 2017. године ступио је на снагу Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-4735/2017 од 27. септембара 2017. године.

Увид у текст Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-4735/2017 од 27. септембара 2017. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.