Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-4966/2017, расписаном и објављеном дана 10. октобра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године, Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3127/2016 од 07. јула 2016. године и Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3167/2017 од 21. јуна 2017. године, изабрани су следећи кандидати:

  • ЂУРИЦА РАДИН, за обављање послова медицинске сестре у интензивној нези на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
  • ДАЈАНА ОПАЧИЋ, за обављање послова медицинске сестре на одељењу на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
  • САРА МИРИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране,
  • ЗВЕЗДАНА ГРОЗДАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,
  • ГОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране,
  • НОВАК СТЕВАНИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор са напред наведеним његовим изменама и допунама.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.