Google+

Јавна набавка 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.