Google+

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

  • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ШЕСТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:
  1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

  2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА ОДЕЉЕЊУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику

  3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

  4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

  5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику и

  6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 11.10.2017. – 18.10.2017.