Google+

Квалитет рада за 2016. годину

Завод за јавно здравље Сомбор објавио је резултате испитивања квалитета рада здравствених установа за 2016. годину, задовољства корисника здравствене заштите и задовољства запослених. Извештаје можете погледати у одељку: Квалитет рада у болници.