Google+

Јавна набавка мале вредности 20/2016 – Набавка услуге поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 20/2016 – Набавка услуге поправке и одржавањe моторних возила.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.