Google+

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА

Оглас је активан у периоду 28.01.2015. – 04.02.2015.