Google+

Оглас за пријем у радни однос 2 доктора медицине и 5 медицинских сестара/техничара

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос два доктора медицине и пет медицинских сестара/техничара

Оглас је активан у периоду 11.12.2014. – 18.12.2014.