Google+

Састанак координатора за акредитацију са вођама тимова за самооцењивање

26.08. 2014. године  у 10,00  часова у сали за састанке, одржан  је састанак Координатора и заменика координатора за акредитацију са Вођама тимова  за самооцењивање у процесу акредитације Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

У очекивању посете представника АЗУС-а која је планирана за 28.08.2014.г. дефинисана су питања и нејасноће које треба разјаснити уз њихову помоћ. Такође је урађена анализа досадашњег рада тимова са посебним освртом на задатке које треба реализовати  у завршној фази  самооцењивања.

Дате су смернице за даљи рад тимова и презентован  план  активности до завршетка процеса самооцењивања и доласка спољних оцењивача.

Присутни су упознати са тематиком везаном за акредитацију  која ће од стране Координатора за акредитацију Др Јасмине Јовић,  бити презентована на начелничком састанку.

Истог дана  у 11,00 часова на састанку  Начелника, од стране Координатора за акредитацију је изнет  подсетник и таксативно је наведено на која питања, послове и задатке се морамо фокусирати у склопу процеса акредитације.

Садржај ће у писменој форми бити дистрибуиран Начелницима свих одељења и служби Опште болнице Сомбор.

Заменик коодинатора за акредитацију
Евица Вулић