Google+

Седница координатора за акредитацију

7.04.2014. године у 10,00 часова у сали за састанке, одржана је седница Kooрдинатора за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор са Вођама тимова за акредитацију.

У очекивању посете представника АЗУС-а анализирано је  до сада урађено у процесу самооцењивања, договорене даље смернице у раду и појашњен поступак израде процедура и нумерисање истих.

На иницијативу  присутних Директору Болнице је прослеђен захтев да се у рад Хируршког, Интернистичког, Педијатријског и Тима за Гинекологију и акушерство  укључе:  др Емеше  Бења и Славица Проданов из Интензивне неге, Десанка Глушчевић из операционе сале у Хируршки тим и др Ружица Безбрадица у тим Гинекологије и акушерства.

Договорено је да се састанци одржавају двонедељно ради остваривања  континуитета и ефикасније размене информација.

 

Заменик координатора за акредитацију

Евица Вулић