Google+

3. јануара 2020. archive

Јавна набавка мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 49/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 49/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала Преузмите документа из одељка Јавне набавке.