Google+

17. октобра 2019. archive

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова: ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене одсутне запослене, најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства …

Nastaviti čitanje