Google+

16. октобра 2019. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-5125/2019, расписаном и објављеном дана 16. септембра 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-2025/2018 од 13. априла 2018. године …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 34/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 34/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа Преузмите документа из одељка Јавне набавке.