Google+

15. јула 2019. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 01.-3668/2019-1, расписаном и објављеном дана 03. јула 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабран је кандидат: НЕМАЊА МИЛИЋ, за обављање послова вишег радиолошког техничара у дијагностици – Одсека за интервентну кардиологију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке …

Nastaviti čitanje