Google+

12. јула 2019. archive

Јавна набавка 27/2019 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 27/2019 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 26/2019 отворени поступак – Набавка намирница за исхрану пацијената 1

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 26/2019 отворени поступак – Набавка намирница за исхрану пацијената 1 Преузмите документа из одељка Јавне набавке.