Google+

4. јула 2019. archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-3428/2019, расписаном и објављеном дана 19. јуна 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-2025/2018 од 13. априла 2018. године, …

Nastaviti čitanje