Google+

4. јануара 2018. archive

Измена огласа

I Мења се текст огласа за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног доктора медицине, два струковна медицинска радиолога или виша радиолошка техничара, једног дипломираног економисте и осам лица са нижом стручном спремом бр. 29.-6583/2017 од 28. децембра 2017. године тако што се продужава рок за подношење пријава за 7 …

Nastaviti čitanje