Google+

децембар 2017 archive

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас: За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова: БОЛНИЧКОГ ЛЕКАРА на Одељењу за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику. За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 44/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 44/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.  

Јавна набавка 43/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 43/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.  

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА БР. 29.-6191/2017 од 07.12.2017. године

ПОНИШТАВА се у целости оглас за пријем у радни однос број 29.-6191/2017 од 07. децембра 2017. године објављен на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 07. децембра 2017. године, web-сајту Министарства здравља и Установе дана 08. децембра 2017. године, а којим је оглашена потреба пријема на неодређено време са пуним радним временом два струковна …

Nastaviti čitanje

Именовање за вршиоца дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 06.12.2017. године донела Решење бр.: 022-882/2017 којим је именовала др Драгана Растовића, доктора медицине, специјалисту дечије хирургије, за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, а на период од шест месеци.

Престанак дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 06.12.2017. године донела Решење бр.: 022-881/2017 којим је констатовала да др Милану Грби, доктору медицине, специјалисти урологије, престаје дужност вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на коју је именован Решењем Владе Аутономне покрајине Војводина, бр.: 022-825/2016 од 21.12.2016. године.

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас: За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГА ИЛИ ВИША РАДИОЛОШКА ТЕХНИЧАРА – за обављање послова: РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику. За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.  

Јавна набавка 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.