Google+

4. октобра 2017. archive

окт 04 2017

Квалитет рада за 2016. годину

Завод за јавно здравље Сомбор објавио је резултате испитивања квалитета рада здравствених установа за 2016. годину, задовољства корисника здравствене заштите и задовољства запослених. Извештаје можете погледати у одељку: Квалитет рада у болници.